AED en reanimatie

Meerdanehbo is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) voor het verzorgen van cursussen AED en Reanimatie. Onze cursussen voldoen dan ook aan de richtlijn van deze NRR; dat wil zeggen: kleine groepen, duidelijke instructie, deugdelijk lesmateriaal.

Veel leveranciers geven een instructievideo/dvd bij een AED en zien dit als voldoende instructie. NIET bij meerdanehbo !! Bij ons duurt een cursus ongeveer 4 uur. U leert hierin een hartstilstand (circulatiestilstand) te herkennen, en adequaat te reageren. U neemt kennis van de achtergronden van een circulatiestilstand.

U leert adequaat te reanimeren, in afwachting van AED of ambulance

U neemt kennis van de mogelijkheden EN onmogelijkheden van een AED

U leert een AED te bedienen

U neemt kennis van de risico’s van het gebruik van een AED

Maar daarbij leert u ook wat te doen als een AED “zijn werk” heeft gedaan en het slachtoffer weer adem haalt. Bij ons is de verhouding instructeur : cursist  1 : 6, zodat er voldoende persoonlijke aandacht is. Een absolute aanrader voor kleine(-re) bedrijven, maar ook sportverenigingen!