Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening (BHV) is voor elk bedrijf / elke instelling verplicht.
Het hangt af van de Risico Inventarisatie en Evaluatie  R.I. en E) af in hoeverre uw BHV-ers geschoold moeten zijn, en hoeveel BHV-ers er aanwezig dienen te zijn.
Onlangs verscheen er in de media het bericht dat in veel bedrijven de BHV tekort schoot. Dit kan en mag natuurlijk niet de bedoeling zijn!! Bovendien kan het u als werkgever een flinke boete kosten en in het ergste geval een claim.

Meerdanehbo verzorgt voor u de BHV-opleiding en –herhaling op locatie. Uiteraard komt vooraf de R.I. en E ter sprake, zodat het vereiste opleidingsniveau van uw medewerkers getoetst kan worden. Hierna volgt een plan van aanpak, waarin besproken wordt welke opleiding uw medewerkers gaan volgen, maar zeker ook hoe vaak de lesstof herhaald gaat worden, om aan de eis “voldoende getraind” te voldoen.
Heeft u aan de “standaard” BHV voldoende? Of dienen de BHV-ers op het gebied van Eerste Hulp beter/hoger geschoold te worden? Heeft u veel te maken met kinderen? Wellicht is een cursus EHaK (zie elders op de site) voor u wel verplicht!  Maar misschien dient u uw BHV-ers wel hoger op te leiden op het gebied van BCO. (Brand, Communicatie en Organisatie). Door ons uitgebriede netwerk zijn wij in staat een cursus "op maat" te verzorgen.