Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK)

Voor kinderopvang en gastouders is een diploma Eerste Hulp verplicht. Diverse diploma’s voldoen aan de criteria die de overheid stelt; 1 van die diploma’s is het Diploma Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.

Meerdanehbo is gecertificeerd door het Oranje Kruis om deze cursus te mogen verzorgen. In 2 dagdelen  al dan niet aaneengesloten) leert u Eerste Hulp te verlenen aan kinderen. Aan de orde komen o.a. het herkennen van kindermishandeling, een hartstilstand, het toepassen van een AED bij kinderen, stabiele zijligging, shock, maar ook meer alledaagse letsels zoals tand door de lip, bloedneus, verstuiking , schaafwonden en dergelijke.

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van een Lotus-slachtoffer, wat de letsels aanschouwelijk maakt, en daardoor beter te begrijpen en behandelen.

Het lesboek wordt vooraf opgestuurd, zodat de cursisten het van te voren kunnen inzien, en goed beslagen ten ijs komen. Zo kan er tijdens de cursus meer praktijkgericht gewerkt worden. Voor personen die reeds in het bezit zijn van het Diploma Eerste Hulp bestaat er de mogelijkheid om de losse module “Eerste Hulp aan Kinderen” aanvullend te volgen. Deze cursus beslaat dan 1 dagdeel.