Eerste hulp bij sportongevallen (EHBS)

Speciaal voor sportverenigingen heeft Het Oranje Kruis de module "Eerste Hulp bij Sportongevallen" ontwikkeld.

Meerdanehbo is door Het Oranje Kruis gecertificeerd om deze cursus te verzorgen.

Naast de Levenesreddende Hulp zoals reanimatie, verslikking etc. wordt in deze cursus uitgebreid ingegaan op sportlestels, zoals spierkrampen, kneuzingen en verstuikingen, spierscheuringen.

De cursus beslaat 2 dagdelen.

indien men in het bezit is van het diploma Eerste Hulp, dan kan de aanvullende module in 1 dagdeel verzorgd worden.